Priser

Årsabonnemang

Betala en gång, hämta hem fritt antal bilder under ett år.Företag 1   299 kr/mån       3 588 kr/år
Företag 2*   800 kr/mån       9 600 kr/år

* Företag med 10 anställda eller fler samt företag med verksamhet/kontor på flera orter.

Reklambyrå/Mediaföretag: kontakta oss för specialerbjudande
Kommun, landsting, statliga verk: enligt överenskommelse

Betalning för Årsabonnemang sker en gång per år, vid abonnemangets början. Du kan när
som helst under året bli medlem. Abonnemanget löper då ett år från startdatum.

 

Priser per bild då samtliga bilder är Fria bilder (royaltyfria).

495 kr/st för fri bild 

Kommun, landsting, statliga verk, Högskolor; pris 1495 kr/bild

Fria bilder kallas även för royaltyfri (RF) bild. Du betalar ett fast pris och sen är bilden din. 
Du kan använda den hur ofta och hur mycket du vill. En del bilder får endast användas vid redaktionell 
publicering, d.v.s. ej i 
reklamsammanhang. Det står tydligt på bildens informationssida om bilden 
endast får användas vid redaktionell publicering. Om du arbetar på en reklambyrå eller har egna kunder 
som är slutkund så är det de som får användningsrätten till bilden. 

Storlekar och priser finns även på bildens nedladdningssida.Prislista fotouppdrag

För att du som är medlem ska få ut så mycket som möjligt av vårt samarbete  har vi tagit fram en förmånlig prislista. 
Vi tycker nämligen att det ska löna sig att vara medlem. Vi har även tänkt på dig som vill anlita oss för enstaka fotouppdrag. 
Se prislistan nedan.

Medlem
Fotouppdrag:                                   800 kr/tim

Icke medlem
Heldag:(8 timmar dagtid)                10 000 kr
Timma:                                            1 350 kr

Redaktionell fotografering              900 kr/tim

Vid fotografering efter 18:00 samt helg tillkommer 30% på priserna.
Prislistan gäller fr.o.m. 150501.
Alla priser avser bilder för användning inom Sverige.

 

Avtalsvillkor

För att få söka och ladda ner bilder ur Smålandsbilder.se måste du godkänna nedanstående avtalsvillkor. 
När du blir medlem eller köper enstaka bilder på Smålandsbilder.se godkänner du automatiskt våra avtalsvillkor. 

Det är inte tillåtet att överlåta användarnamnet och lösenordet till någon annan.


1. Copyright
Bilderna i bildbyrån tillhör Smålandsbilder.se och skyddas av upphovsrättslagen. 
Smålandsbilder.se äger ensamrätt till samtliga bilder.

2. Lagring av bild
Vid köp av årsabonnemang har du rätt att ladda ner och använda bilder under ett års tid. 
Därefter ska bilderna raderas från lagringsmedia om inte abonnemanget förnyas.

3. Kränkande
Bildbyråns bilder får inte användas i sammanhang som är olagligt, pornografiskt, vilseledande, obscent eller 
på något sätt väcker anstöt. De får heller inte vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna.

4. Byline
Vid publicering ska Smålandsbilder.se alltid anges. Behöver ej finnas invid bilden.

5.Priser
Samtliga priser är exklusive moms. D.v.s. moms tillkommer på samtliga priser.

6. Betalningsvillkor
15 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
Anmärkningar mot faktura skall ske inom åtta dagar.

7. Vidareförsäljning och överlåtelse
Bilder från Smålandsbilder.se får inte säljas vidare eller överlåtas till annan.

8. Vite
Om bild från Smålandsbilder.se används i strid mot bestämmelserna i detta avtal eller om kund använder förvärvad bild 
utgår vite till Smålandsbilder.se med ett belopp som motsvarar tre gånger det belopp som bildanvändningen skulle ha 
kostat i enlighet med prislistan ovan eller vad bilden kostade vid den överenskomna bildförsäljningen.